Aplikace rodokmeny

logo1

Jedná se o první verzi bezplatné aplikace pro zpracování genealogických dat. Motivací pro vytvoření byla nechuť k využití placených nástrojů.

Adresa aplikace: rodokmen.zikl.cz

Registraci do aplikaci můžete provést pomocí formuláře na adrese rodokmen.zikl.cz/index.php?strana=registrace

REGISTRACE

Cílem aplikace je zaznamenat vazby mezi osobami a zobrazení stromu osoby jak v podobě ROZRODU (zobrazení stromu směrem k potomkům), tak v podobě VÝVODU (zobrazení stromu směrem k rodičům – předkům).

Aplikace umožňuje dále:

 • členit osoby do samostatných rodokmenů
 • zaznamenávat potřebná data osob
 • zaznamenávat vazby – otec/matka a manžel/manželka
 • zobrazit přehled osob pro rodokmeny a všech osob
 • sdílet rodokmen s ostatními uživateli (pro čtení / pro čtení i zápis – dle nastavené úrovně)
 • přidávat přílohy k osobě (obrázky – kopie dokumentů nebo matrik, pdf, word a excel apod.)
  • možnost sdílet přílohu s více osobami (fotografie s více lidmi apod.)
  • přehled příloh za rodokmen či osobu
 • portrét osoby a zobrazení stromů včetně portrétů
 • zobrazit statistiky rodokmenu (počet osob, nejstarší / nejmladší osoba, narození v měsíci, …)
 • posílat zpráv mezi uživateli aplikace pro zanechání vzkazu
  • přehled přijatých a odeslaných zpráv
 • upozorňovat na události (novou žádost o přístup k rodokmenu, novou zprávu) na e-mailovou adresu zadanou při registraci
 • importovat soubor rodokmenu ve formátu GEDCOM (.ged)
 • nápověda aplikace umístěná na tomto webu

Ukázky z první verze aplikace:

screen-01
Úvodní stránka – rozcestník

screen-02

Zobrazení části rodokmenu

screen-03

Zobrazení rozrodu – stromu potomků

screen-04

Zobrazení detailu osoby

screen-05

Zobrazení přílohy u osoby

 Do dalších verzí připravuji:

 • Obecná podpora událostí osoby (né jen narození a úmrtí)
 • Export do formátu GEDCOM