Ceník služeb

Typy rodokmenů

V rámci svého pátrání se mohu ubírat několika směry, zaměřit se na konkrétní linii, či například zaznamenávat všechny dohledané vazby. Uvedené i další metody mají odlišnou časovou náročnost a od toho se také odvíjí cena požadovaného výstupu. Předem chci deklarovat, že se problematikou rodové historie a genealogie zabývám jako začátečník a věnuji této činnosti osobní čas, proto je mou prioritou pracovat především se sbírkami matrik, které jsou v elektronické podobě a snažíme se tedy minimalizovat osobní dojíždění do archivů. Od těchto preferencí se také odvíjí můj ceník služeb, který je ve srovnání s profesionální konkurencí na výrazně nižší úrovni. Také si předem vyhrazuji právo odmítnout zakázku, která by pro mě byla přespříliš časově náročná, nebo by nebylo v dohledné době jí vzhledem k postupující digitalizaci možné dokončit od počítače.

Výstupy dodávám výhradně v elektronické podobě, a to prostřednictvím vlastní aplikace rodokmen.zikl.cz, které je zcela bezplatně přístupná všem lidem, kteří si chtějí vytvořit vlastní rodokmen.
Po domluvě mohu výstupy dodat v papírové formě. Tisk do formátu A2.

V rámci dohledání rodokmenu se tedy mohu zaměřit na:

 • Dohledání otcovské linie,
  • dohledání linie neomezuji hloubkou, ale dle dostupnosti matričních materiálů,
  • běžně lze dohledat do období sahajícímu k roku 1770,
  • rodokmen lze rozšířit o otcovskou linii ze strany matky,
  • cena je fixní a lze domluvit slevu dle konečného počtu dohledaných mužů.
 • Vývod od osoby,
  • jedná se o rodokmenový strom zaměřený pouze na rodiče, jejich rodiče, jejich rodiče atd… ,
  • první část rodokmenu, tedy období cca do roku 1910 je třeba s klientem sestavit osobně na základě rodinných dat,
  • z hloubky rodokmenu se odvíjí i cena vývodu.
 • Kompletní historická data
  • jedná se o rodokmen zpracovávaný do předem smluvené hloubky, zaznamenává již všechno rodové příbuzenstvo, né redy pouze rodiče, ale i jejich sourozence,
  • aplikace rodokmeny následně umožňuje zobrazit rozrod jako strom všech přímých potomků dané osoby,
  • první část rodokmenu, tedy období cca do roku 1910 je třeba s klientem sestavit osobně na základě rodinných dat,
  • ze smluvené hloubky rodokmenu se odvíjí i výsledná cena.

Ceník

Služba

Cena

Dohledání otcovské linie  3000 Kč
Dohledání otcovské linie + otcovská linie matky  5000 Kč
Vývod osoby – 4 generace  2500 Kč
Vývod osoby – 5 generací  3500 Kč
Vývod osoby – 6 generací  5000 Kč
Vývod osoby – bez omezení hloubky  10000 Kč
Kompletní historická data – 4 generace  3500 Kč
Kompletní historická data – 5 generací 4500 Kč
Kompletní historická data – 6 generací  6500 Kč
Kompletní historická data – bez omezení hloubky 14000 Kč
Práce v archivu  1000 Kč / hod
Tisk výstupu – rodokmenu na A2 500 Kč

 

Ukázky