Základní pojmy genealogie

*výběr nejzákladnějších

  • Generace (nebo ekv. Pokolení) = tímto slovem označujeme pokrevní osoby žijící přibližně ve stejném časovém obdobı́
  • Probant (nebo ekv. Střen) = osoba, od níž se odvíjí vývod nebo rozrod – velmi často jím bývá sám genealog nebo zadavatel genealogického bádání
  • Rodokmen = představuje dohledání všech předků v linii výchozí osoba (= probant) – otec – děd – praděd – prapraděd a dále směrem do minulosti
  • Rozrod = bývá poměrně složitým a mnohdy až nepřehledným diagramem, ve kterém uvidíme, nebo bychom mohli vidět všechny potomky pocházející od společného prapředka, od společného manželského páru. Rozrod mívá dvě hlavní varianty, jednu, kdy sledujeme potomky synů a druhou, kdy sledujeme jak potomky synů , tak dcer. Druhá varianta tedy bude o mnoho obšírnější a pro hledání náročnější.
  • Vývod = zahrnuje všechny předky výchozí osoby (= probanta), tj. její rodiče, prarodiče, rodiče prarodičů a tak dále. Při vytváření vývodu se postupuje zpět do minulosti po všech jeho liniích, a to jak mužských, tak i ženských. Vývod bývá v současnosti často zobrazován v podobě stromu, kdy je výchozí osoba umístěna v jeho kořenech a její předci se od ní rozvíjejí do koruny.

Zdroj: PDF – Josef David – Po stopách našich předků